Mavrični zaklad

Odkrij zaklad, ki se skriva v tebi

Mavrični svet čustev

Knjiga Mavrični zaklad predstavlja pravljični uvod v mavrični svet čustev in pozitivnih afirmacij.
Zakaj prav čustev?
Čustva okoli nas ustvarjajo barvit in raznolik svet, predvsem pa vplivajo na vsa življenjska področja (vedenje, medsebojni odnosi, zdravje, učenje …), zato je še kako pomembno, da je otrok čustveno spreten. Temelji se zgradijo v otroštvu.

Prvi korak je ta, da otroku pomagamo razviti zavedanje sebe, da se nauči prepoznati svoja čustva in posledično čustva drugih, jih poimenovati, razumeti, izraziti, se nanje ustrezno odzvati in z njimi pravilno ravnati.
Brez zavedanja sebe lahko otroka čustva tako močno preplavijo, da se v njih utopi in izgubi.

Misli in besede imajo neverjetno moč

Pozitivne misli in besede skrivajo v sebi neverjetno moč. Iz njih nastanejo pozitivne izkušnje, ki oblikujejo naše vsakdanje življenje.

Še posebej so dragocene besede, ki jih starši, učitelji, odrasli nasploh, vsak dan namenjamo otrokom, saj prispevajo k njihovi rasti, dojemanju samega sebe, krepitvi njihove samopodobe, vzpostavitvi ljubečega nodnosa do sebe in drugih, veri vase in v ostale.

Postanemo tisto, o čemer razmišljamo.

Pomembno je, da svoje misli usmerjamo k pozitivnemu in da izbiramo besede, s katerimi bomo vzbudili pozitivna čustva, kajti vse, kar mislimo in govorimo, postane naše življenje.
Isto velja za besede, ki jih namenjamo svojim otrokom, saj se zelo hitro zasidrajo v njihovo podzavest. Zato se raje izogibajmo negativnim etiketam. Vzdevki kot so »Grozen si!«,»Lenuh!«, »Neroda!« zmanjšujejo samospoštovanje, ki ga potrebuje vsak otrok. Kajti te besede jemljejo resno, doživljajo jih zelo intenzivno, jih
ponotranjijo in začnejo vanje verjeti do take mere, da bodo postale njihov notranji glas.

Samopodoba otrok in vloga staršev

Danes dobro vemo, da se samozavest pri otrocih rodi in raste v okolju, v katerem živijo. Vsak dan, vsak trenutek, naši otroci skozi naše besede sprejemajo drobce informacij o sebi.
Starši smo kot govoreče ogledalo, v katerem se otroci opazujejo, raziskujejo in odkrivajo. Na podlagi tega, kar se odseva v ogledalu in tega, kar slišijo, zgradijo predstavo o sebi. Naj bo sporočilo, ki ga prejmejo, pozitivno.
S tem jim bomo pomagali razviti pozitivno samopodobo, kar je bistvenega pomena, da se naučijo razvijati in uporabljati svoje neizmerne potenciale.

Brezpogojna ljubezen: verjemite v vaše otroke in oni bodo verjeli vase

Temelj brezpogojne ljubezni je starševska sposobnost sprejemati otroka takšnega, kot je, saj ni odvisna od njegovega lepega vedenja ali uspešnosti na tem ali onem področju. Pomembno je, da otroci vejo, da jim stojimo ob strani in jih podpiramo, da se lahko v toplem objemu naše ljubezni počutijo varne in sprejete. Naj začutijo, da je naša ljubezen trajna. Veselimo se njihove družbe, spoštujmo jih in cenimo. Ljubimo svoje otroke zdaj, kajti kemični procesi v njihovih možganih in sistemi, ki se ob tem sprožijo, so ključnega pomena za njihovo prihodnost. Lahko bodo ljubili v miru, se prepustili svojemu notranjemu svetu, polnemu topline. Skratka, izkušnje, ki jih naši otroci dobijo v odnosu z nami, odločilno vplivajo na njihovo sposobnost ljubiti samega sebe in druge.

Otroci nas nenehno opazujejo in se od nas učijo

Naši otroci nas že od prvega dne dalje opazujejo, kako se vedemo, kako se pogovarjamo, se jezimo, se tolažimo, se objemamo, si pomagamo, rešujemo težave, … Tako pridobivajo znanje, na podlagi katerega bodo nekega dne tudi sami ustvarjali svoje odnose in življenje. Postavite si vprašanje: »Kakšen zgled jim dajemo?«

Izstopite iz začaranega kroga

To, kar otroci živijo, tudi postanejo.
Ni lahko spremeniti že ustaljene vzorce vzgajanja in razbiti stereotipe, ki so nastali na podlagi družinske vzgoje ali lastnih izkušenj. Če čutite, da si želite spremembo, ne ostanite na mestu. Nikoli ni prepozno za nov začetek. Vsak nov dan je lahko nov začetek!