Mavrični zaklad

Home » Mavrični zaklad

Mavrični zaklad - Odkrij zaklad, ki se skriva v tebi

V vsakem otroku se skriva zaklad

Knjiga Mavrični zaklad predstavlja pravljični uvod v mavrični svet čustev in pozitivnih afirmacij.
Otroku lahko prek čarobnih ilustracij in afirmacij, ki so spretno vpletene v bogato vizualizacijsko
zgodbo, pomagate, da postopoma odkriva neverjeten zaklad, ki se skriva v njem.

ČUSTVA IN ČUSTVENA INTELIGENCA

Mavrični svet čustev

Čustva okoli nas ustvarjajo barvit in raznolik svet, zato je prav, da občutimo vsa čustva, tako prijetna kot neprijetna, in da tega naučimo tudi svoje otroke.
Predvsem pa vplivajo na vsa življenjska področja, kot so npr. vedenje, medsebojni odnosi, zdravje, učenje … zato je še kako pomembno, da je otrok čustveno spreten.

Prvi koraki čustvene inteligence

Temelji se zgradijo v otroštvu. Prvi korak je ta, da otroku pomagamo razviti zavedanje sebe, da se nauči prepoznati svoja čustva in posledično čustva drugih, jih poimenovati, razumeti, izraziti, se nanje ustrezno odzvati in z njimi pravilno ravnati.

Brez zavedanja sebe lahko otroka čustva tako močno preplavijo, da se v njih utopi in izgubi. Zato poskrbite, da bo vaš odnos prepojen z ljubeznijo in sočutjem. Le tako se bo otrok počutil ljubljenega in varnega.

SAMOPODOBA OTROK IN VLOGA STARŠEV

Starši smo kot govoreče ogledalo

Danes dobro vemo, da se samozavest pri otrocih rodi in raste v okolju, v katerem živijo. Vsak dan, vsak trenutek, naši otroci skozi naše besede sprejemajo drobce informacij o sebi.
Starši smo kot govoreče ogledalo, v katerem se otroci opazujejo, raziskujejo in odkrivajo. Na podlagi tega, kar se odseva v ogledalu in tega, kar slišijo, zgradijo predstavo o sebi. Naj bo sporočilo, ki ga prejmejo, pozitivno. S tem jim bomo pomagali razviti pozitivno samopodobo, kar je bistvenega pomena, da se naučijo razvijati in uporabljati svoje neizmerne potenciale.

MOČ MISLI IN BESED

Misli in besede imajo neverjetno moč

Pozitivne misli in besede skrivajo v sebi neverjetno moč. Iz njih nastanejo pozitivne izkušnje, ki oblikujejo naše vsakdanje življenje.

Še posebej so dragocene besede, ki jih starši, učitelji, odrasli nasploh, vsak dan namenjamo otrokom, saj prispevajo k  njihovi rasti, dojemanju samega  sebe, krepitvi njihove samopodobe, vzpostavitvi ljubečega odnosa do sebe in drugih, veri vase in v ostale.

Postanemo tisto, o čemer razmišljamo.

Pomembno je, da starši svoje misli usmerjamo k pozitivnemu in da izbiramo besede, s katerimi bomo vzbudili pozitivna čustva, kajti vse, kar mislimo in govorimo, postane naše življenje in posledično življenje naših otrok. Kajti isto velja za besede, ki  jih namenjamo otrokom, saj se te zelo hitro zasidrajo v  njihovo podzavest.

Otroci naše besede jemljejo resno, doživljajo jih zelo intenzivno, jih ponotranjijo in začnejo vanje verjeti do take mere, da bodo sčasoma postale njihov notranji glas. Od staršev je odvisno, ali po ta glas spodbuden, prijazen in ljubeč, skratka vir moči, ali pa kritičen, neprijazen, obsojajoč, skratka vir nemoči. Zato se raje izogibajmo negativnim etiketam. Vzdevki kot so »Grozen si!«,»Lenuh!«, »Neroda!« zmanjšujejo samospoštovanje, ki ga potrebuje vsak otrok.

Da boste lažje razumeli, se postavite v položaj otroka. Premislite, kaj in kako govorite svojemu otroku. in si predstavljate, kako bi se vi počutili, če bi vam nekdo stalno govoril: “Ne cmeri se!”, “Neroda”, »Ne godrnjaj”, “Umakni se, nimam časa, delam!” Zapomnite si, da otrokova dejanja in čustva niso nič manj pomembna od dejanj in čustev odraslega človeka.

BREZPOGOJNA LJUBEZEN

Verjemite v svoje otroke in oni bodo verjeli vase

Temelj brezpogojne ljubezni je starševska sposobnost sprejemati otroka takšnega, kot je, saj ni odvisna od njegovega lepega vedenja ali uspešnosti na tem ali onem področju.  Pomembno je, da otrok ve, da mu stojimo ob strani in ga podpiramo, da se lahko v  toplem objemu naše ljubezni počuti varnega  in sprejetega. Naj začuti, da je naša ljubezen trajna. Veselimo se njegove družbe, spoštujmo ga in cenimo. Ljubimo svojega otroka zdaj, kajti kemični procesi v njegovih možganih in sistemi, ki se ob tem sprožijo, so ključnega pomena za njegovo prihodnost. Lahko bo ljubil v miru, se prepustil svojemu notranjemu svetu, polnemu topline. Skratka, izkušnje, ki jih naš otrok dobi v odnosu z nami, odločilno vplivajo na njegovo sposobnost ljubiti samega sebe in druge.

VSE SE ZAČNE PRI STARŠIH

Otroci nas nenehno opazujejo in se od nas učijo

Naši otroci nas že od prvega dne dalje opazujejo, kako se vedemo, kako se pogovarjamo, izkazujemo svoja čustva, se jezimo, se tolažimo, si pomagamo, rešujemo težave  … Tako pridobivajo znanje, na podlagi katerega bodo nekega dne tudi sami ustvarjali svoje odnose in življenje. Postavite si vprašanje: »Kakšen zgled jim dajemo?«

To, kar otroci živijo, tudi postanejo

To misel zelo lepo povzame poezija, ki jo je napisala Dorothy Law Nolte.

Izstopite iz začaranega kroga

Ni lahko spremeniti že ustaljenih vzorcev vzgajanja in razbiti stereotipe, ki so nastali na podlagi družinske vzgoje ali lastnih izkušenj. Če čutite, da si želite spremembo, ne ostanite na mestu. Nikoli ni prepozno za nov začetek. Vsak nov dan je lahko nov začetek!
Če otroci doživljajo grajanje, se naučijo obsojati.
Če otroci doživljajo sovražnost, se naučijo nasilnosti.
Če otroci doživljajo strah, se naučijo biti zaskrbljeni.
Če otroci doživljajo pomilovanje, se naučijo smiliti sami sebi.
Če otroci doživljajo zasmehovanje, postanejo zaprti vase.
Če otroci doživljajo ljubosumje, se naučijo zavisti.
Če otroci doživljajo sramoto, se naučijo prevzemati krivdo.
Če otroci doživljajo spodbudo, se naučijo samozavesti.
Če otroci doživljajo strpnost, se naučijo potrpežljivosti.
Če otroci doživljajo pohvalo, se naučijo ceniti sami sebe in druge.
Če otroci doživljajo sprejemanje, se naučijo ljubiti.
Če otroci doživljajo odobravanje, se naučijo imeti radi sebe.
Če otroci doživljajo priznanje, se naučijo zastavljati cilje.
Če otroci živijo tako, da delijo z drugimi, se naučijo velikodušnosti.
Če otroci doživljajo iskrenost, se naučijo resnicoljubnosti.
Če otroci doživljajo poštenost, se naučijo biti pravični.
Če otroci doživljajo prijaznost in pozornost, se naučijo spoštovanja.
Če se otroci počutijo varne, se naučijo zaupati sebi in drugim.
Če otroci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten
kraj za življenje.

Želim vam prijetno branje