DVA NINA RAZMIŠLJANJA

 

Koncept razmišljanja z levimi oz. desnimi možgani je konec šestdesetih let prejšnjega stoletja razvil ameriški psihobiolog Roger W Sperry, ki je bil za svoje odkritje nagrajen z Nobelovo nagrado, in sicer leta 1981.

Odkril je, da v človeških možganih obstajata dva zelo različna načina razmišljanja:

 1. Prvi način – z desnimi možgani – je vizualni in procesira informacije informacije tako, da najprej objame celo sliko in se nato osredotoči na detajle.
 1. Drugi način – z levimi možgani – pa je bolj verbalen in procesira informacije analitično in po sekvencah. Najprej opazi detajle, iz katerih nato sestavi celotno sliko.

 

DESNA IN LEVA MOŽGANSKA POLOVICA

 

Človeške možgane sestavljata dve po velikosti enaki, a v resnici zelo različni možganski polovici – leva in desna možganska polovica ali hemisfera.

Raziskave nam kažejo, da leva in desna polovica delujeta vsaka na svoj način.

Znano je, da leva možganska polovica nadzoruje delovanje desne polovice telesa in desna obratno.

V levi možganski polovici se vršijo miselni procesi, ki so osnovani na logiki, zaporedju, linearnosti. Leva polovica skrbi za govor, pisanje, branje in je razumsko analitična.

V desni možganski polovici pa so procesi mišljenja bolj naključni, kar ustreza neverbalnim načinom razumevanja in izražanja. Desna polovica je bolj ustvarjalne narave, saj skrbi predvsem za glasbene in vizualne vtise, za vrednote kot so ljubezen, lepota…

 

LEVA POLOVICA MOŽGANOV

 

Leva polovica možganov razmišlja logično in informacije procesira iz detajlov do celote. Vzame koščke informacij, jih postavi skupaj in organizira v logičnem vrstnem redu, preden formira kakšne zaključke.

Razmišljanje z levo hemisfero je odlično predvsem za zbiranje dejstev, analiziranje podatkov, natančnost, za organiziranje informacij in situacij, vodenje dokumentacije in izdelavo načrtov.

Če povem na kratko, vaša leva polovica možganov obožuje red in podrobnosti.

 

LJUDJE, PRI KATERIH PREVLADUJE LEVA POLOVICA MOžGANOV:

 

 • so kritični misleci;
 • so racionalni in praktični;
 • informacije zbirajo z uporabo logike in smisla;
 • v nasprotju s kreativnimi misleci, ki vidijo celoten koncept, kritični misleci vidijo samo dele celotne ideje, ki jih vodi pri njihovem logičnem in postopnem zbiranju informacij;
 • bolj se osredotočajo na detajle, uporabljajo logiko, dejstva, besede in jezik;
 • enostavno rešujejo matematične in jezikovne naloge;
 • dobri so v matematiki in znanosti, razumevanju in na splošno znanju;
 • blizu jim je sedanjost in preteklost,
 • radi imajo varnost.

 

 

DESNA POLOVICA MOŽGANOV

 

Desna polovica ima sposobnost fleksibilnega razmišljanja, intuitivnega reševanja problemov, ustvarjalnega načrtovanja, odločanja glede na vrednote, iskanje novih rešitev, senzitivnosti ter empatije do drugih.

 

Desna polovica možganov je bolj ustvarjalna in deluje nasprotno – preden informacije razbije na delčke, jih pregleda v celoti. Desno polovični ljudje skačejo iz ene naloge na drugo. Na koncu dobijo enako količino opravljenega dela kot levo polovični, vendar ne posvečajo toliko pozornosti vrstnemu redu.

 

 

LJUDJE, PRI KATERIH PREVLADUJE DESNA POLOVICA MOŽGANOV:

 • so kreativni misleci;
 • so čustveni;
 • osredotočajo se na celoto, vidijo veliko sliko in ne detajlov;
 • njihova domišljija je bolje razvita in prevladuje nad razumom;
 • zbirajo informacije s čustvi in intuicijo: to informacijo ohranijo s podobami in vzorci;
 • miselni procesi se zdijo nelogični in raztreseni na vse strani, ker so čustveni, intuitivni, abstraktni in na prvi pogled slabo povezani;
 • analiza informacij ali reševanje problemov pogosto vključuje prosto asociacijo in medtem ko so lahko rešitve precej inovativne, je lahko pot do teh odločitev nemogoča za bolj racionalnega misleca, ki večinoma uporablja levo polovico možganov.
 • Informacije zbirajo vizualno in naenkrat, postopno nabiranje informacij zanje ne pride v poštev;  
 • dobro si zapomnijo simbole in podobe;
 • najbolje se izražajo preko umetnosti, glasbe in plesa;
 • namesto na preteklost se bolj osredotočajo na prihodnost.
 • radi tvegajo.

 


DESNA POLOVICA

 

LEVA POLOVICA

– intuicija in čustva

– usmerjenost na celoto
– domišljati pravila
– simboli in slike
– sedanjost in prihodnost
– filozofija, glasba, umetnost
– verjeti
– ceniti
– subjektivnost
– fantazija
– vihravost
– tveganja

– logika in razum
– podrobnosti
– dejstva
– številke in besede
– sedanjost in preteklost
– matematika, znanost
– poznavati
– analizirati
– objektivnost
– red/vzorec
– praktičnost
– varnost

 

 

 

ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI O MOŽGANIH

 • Desno polovico vašega telesa nadzira leva polovica možganov.
 • Levo polovico vašega telesa nadzira desna polovica možganov.
 • Leva možganska polovica nadzira govor, pisanje, branje in matematiko.
 • Desna možganska polovica se ukvarja s prostorsko zaznavo, abstraktnim in čustvi.
 • Večina ljudi večinoma uporablja levo polovico možganov, tudi ljudje, ki pišejo z levo roko.
 • Raziskave so pokazale, da večina predšolskih otrok uvrščajo med visoko ustvarjalne (desna stran možganov). Ko dopolnijo 7 let, je le 10 % teh otrok uvrščenih v to kategorijo. V odraslem obdobju pa le še 2 % populacije. Razlog za to so učenjski sistemi, ki so narejeni tako, da razvijajo možganske funkcije leve strani.

 

MISLITE S CELO GLAVO

Naši možgani so razdeljeni na dve polovici oziroma hemisferi, ki sta si sicer nasprotni, a se obenem dopolnjujeta. Nasprotni sta si zato, ker sta ločeni in ker imata povsem različne in nasprotujoče si naloge.

Medtem ko je leva možganska polovica logična, razumna, matematična ter nenehno načrtuje in analizira, je desna hemisfera intuitivna, ustvarjalna, vizualna in domišljijska.

Leva polovica možganov je polovica za govor in razum, desna polovica pa je neverbalna in intuitivna.

Toda samo če se dopolnjujeta, lahko delujemo uravnoteženo. 

Če se preveč zanašamo le na eno od njiju, smo tako lahko izredno matematično in znanstveno podkovani, manjka pa nam domišljije in intuicije, s katerima bi morda lahko razumeli in dosegli še več.

Težava mnogih ljudi danes je v tem, da se njihovo delo vse bolj in bolj nagiba k razvrščanju podatkov, organiziranju, shranjevanju informacij itd. Vse več ljudi izgublja stik s svojo intuitivno stranjo, ustvarjalnostjo in sposobnostjo razmišljanja izven okvirjev.

Če želite bolje razviti svojo desno polovico možganov se lotite neverbalnih nalog, kot so risanje, slikanje, ples in glasba. Te so poslastica za vašo desno polovico možganov. Ko se prepustite ustvarjanju, ne dopustite levi polovici, da vas s svojo razumskostjo ovira ali celo ustavi.

Raziskave kažejo, da v razvitem svetu več kot 60 % ljudi razmišlja  predvsem z levo polovico možganov. Večina je pozabila, kako razmišljati s celo glavo. Ugotovite, kako lahko ponovno začnete razmišljati z desno polovico možganov.

 

PRIDRUŽITE SE ELITI
Če boste vadili razmišljanje z obema možganskima polovicama, se boste pridružili elitni manjšini, katere del sta bila Einstein in Leonardo da Vinci in za katero pravijo, da je razmišljala s celo glavo. Negujte svojo desno možgansko polovico in dovolite, da vas domišljija popelje dlje.

 

 1. Einsten: “Znanje vas pelje od točke A do točke B, domišljija pa vsepovsod.”

 

VAJE: KAKO LAHKO SPODBUDITE DESNO MOŽGANSKO POLOVICO

 

Uporabite vašo ne-dominanto roko

Če ste desničar, uporabite svojo levo roko, ko si umivate zobe ali pa ko se prehranjujete, lahko pa tudi nekaj minut na dan pišite z levo roko.

 

Telovadba za  možgane
Za nekatere telesne gibe velja, da uravnotežijo delovanje obeh možganskih polovic. Yato lahko izvajamo pravo telovadbo za možgane (Brain gym).


Izmenično nosno dihanje

Anuloma Viloma je močna dihalna tehnika, pri kateri vdihujemo skozi eno nosnico, zadržimo dih in izdihujemo skozi drugo nosnico. Znanstvene raziskave so pokazale, da ne vdihujemo skozi obe nosnici enakomerno. Vsaka nosnica je povezna z različnimi možganskimi funkcijami. Z uporabo izmeničnega dihanja lahko v možganih odpravimo neravnovesje med obema polovicama in ustvarimo prijetne občutke in počutje.

Držite eno nosnico zaprto, medtem ko izdihujete ali vdihujete skozi drugo. Vdih naj  traja 4 sekunde, 2 sekunde zadržite dih in izdihujte 8 sekund. Začnite s tremi  ponovitvami (eno ponovitev za vsako nosnico), enkrat na dan in nato vsak teden povečajte za eno ponovitev, dokler ne pridete do sedmih.

 

MEDITACIJA

Poglejmo si, kako lahko z meditacijo začutimo nasprotja, ki pomembno vplivajo na naša življenja, in kako jih lahko začnemo povezovati in s tem v svoje življenje vnašati več potrebnega ravnotežja.

 

Uvodna vaja

Zaprite oči in skušajte začutiti:

Katera stran vašega telesa je močnejša, leva ali desna?

Kateri del telesa bolj čutite, spodnjega ali zgornjega?

 

To je bila priprava. Ste začutili razliko med enim in drugim polom?

Zdaj se bomo z meditacijo odpravili na potovanje, s katerim bomo skušali povezati obe ločeni strani, desno in levo, zgornjo in spodnjo polovico.

 

Desno in levo

Zaprite oči. Pozornost usmerite na desno in potem še na levo roko. Razklenite roki in obrnite dlani navzgor. Roki naj se dotikata stegen. Sprostite se.

Najprej začutite eno roko, potem še drugo. Katera je močnejša? Katera je slabotnejša? Glejte predse, dokler ne boste sklenili rok pred seboj. Pri tem ne smete gledati svojih rok, temveč izključno predse. Povsem običajno je, da boste pri tem bolj osredotočeni na eno od rok ter da bo ena višje od druge. Počakajte, dokler ne nehate misliti na eno roko bolj kot na drugo, dokler leva in desna ne bosta združeni in bo nasprotje med njima popolnoma izginilo. Leva in desna roka bosta tako postali eno.

 

Zgoraj in spodaj

Zdaj bomo enako združili še zgornji in spodnji del telesa. Najprej poglejte navzgor in potem navzdol. Začutite in z notranjim očesom poglejte, kje v vašem telesu je linija, ki ločuje zgornjo in spodnjo polovico. Z vizualizacijo pomagajte združiti obe strani, predstavljajte si, kako se oba dela telesa spojita, in počakajte, da postaneta eno. Začutite, kako se energija zdaj po vašem telesu pretaka popolnoma drugače, od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol.

 

TEST: KATERA MOžGANSKA POLOVICA PREVLADUJE?

 

http://www.viva.si/Zabavne-vsebine/6475/Re%C5%A1ite-test-Katera-mo%C5%BEganska-polobla-prevladuje-pri-va%C5%A1em-delovanju